Zakładanie i Pielęgnacja Trawnika

Trawę można kupić w hipermarkecie lub poczekać aż sama się wysieje. Jednak jeżeli zależy nam na właściwym wyglądzie i trwałości, trzeba przy zakładaniu trawnika postępować planowo. Pierwszym etapem jest wybór rodzaju trawnika. Dobór nasion powinien być przeprowadzony pod kontem warunków wzrostu i użytkowania.

Innej mieszanki traw musimy użyć w miejscach nasłonecznionych i często używanych, a innej w miejscach zacienionych.Zakładanie i pielęgnacja trawnika

Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasz trawnik będzie przeznaczony do celów rekreacyjnych (intensywnie użytkowany, odporny na deptanie), czy będzie to trawnik angielski (o wysokich walorach estetycznych), czy w końcu będzie to trawnik naturalny (nadający się na wszystkie rodzaje podłoża). Naturalny nie oznacza, ze wysieje się sam, wygląda on ładniej od trawnika rekreacyjnego i ma większą wytrzymałość od trawnika angielskiego.

Po wyborze mieszanki nasion (należy dokładnie dobrać ilość mieszanki do obszaru zasiewanego, aby w trakcie pracy nie zabrakło, nie zalecane jest późniejsze dosiewanie), możemy przystąpić do przygotowania podłoża.

Pierwszy etap to usunięcie istniejącej roślinności, można to zrobić ręcznie, ale łatwiej jest zastosować preparat chwastobójczy, w którym substancją czynną biologicznie jest glifosat. Po trzech tygodniach od zastosowania można przystąpić do prac.
Kolejny krok to zastosowanie substancji użyźniających lub nawozów organicznych (jesienią) lub nawozów sztucznych (wiosną).

Gleby o niekorzystnym składzie, jałowe, nieprzepuszczalne lub za bardzo przepuszczalne należy uzupełnić:

* Glebę ciężką lub gliniastą – Torfem jasnym 5-10 litrów na m2 – warstwa piasku o grubości 1 cm.
* Glebę lekką lub piaszczystą – Torfem jasnym5-10 litrów na m2 – warstwa ziemi gliniastej lub piaskowo gliniastej grubości 5 cm.

Podłoże pod zasianie traw można przygotować o każdej porze roku, co najmniej tydzień przed jego obsianiem.

Ziemię należy przekopać na głębokość ok. 20 cm szpadlem lub co najmniej mocno wzruszyć glebogryzarką.

Następnie powierzchnie należy zniwelować grabiami, rozbić bryły ziemi i usunąć resztki roślin.
Powierzchnie wyrównać szpadlem, zebrać kamienie, a następnie równo ubić ziemię, najlepiej za pomocą ręcznego walca, ale można do tego celu użyć dwóch długich desek (należy je przekładać i chodzić po nich tak aby cała powierzchnia przyszłego trawnika była wyrównana. Po tym zabiegu można zebrać ew. resztę kamieni (która pokazała się po ubijaniu). Kolejną czynnością jest ponowne grabienie.


Wysiewanie nasion
Najlepiej wysiewać trawy od początku kwietnia do końca maja, a następnie od końca sierpnia do końca września.
Trawę siejemy gdy ziemia jest wilgotna i nagrzana, nie zaleca się siania w czasie opadów lub przy wietrze. Średnio na 100 m2 trawnika wychodzi od 3 do 4 kg mieszanki. Dokładne dozowanie umieszczone jest na opakowaniu. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się chwastów należy wykonać fałszywy siew – przygotować glebę jak do siania, pozwolić wyrosnąć chwastom, a nastepnie usunąć je środkiem chemicznym. Przed przystąpieniem do siania należy nasiona wymieszać. Gotowe mieszanki składają się z różnej wielkości, a co za tym idzie różnym ciężarze nasion. Warto też dodać do nasion preparat zwalczający mrówki. Trawnik należy obsiewać w sposób krzyżowy, tak aby nasioZakładanie i pielęgnacja trawnikana w sposób równomierny pokrywały całą powierzchnie. Zasada jest podobna jak przy malowaniu. Jeżeli zaczynamy w poprzek, to drugi raz musimy obsiewać wzdłuż.

Aby uzyskać lepszy wygląd oraz by trawa była mocniejsza w miejscach bardziej narażonych warto gęściej obsiewać krawędzie trawnika.
Następnie nasiona należy przysypać cienką (mniej niż 1 cm) warstwą ziemi. Powierzchnie trzeba wyrównać grabiami, w taki sposób, aby nie potworzyły się skupiska nasion. Kolejny krok to ubijanie, można to zrobić walcem lub przy pomocy dwóch desek.

Kolejnym etapem jest pielęgnacja, zasada jest prosta im więcej wody tym lepiej. Oczywiście z niczym nie można przesadzać, nadmiar wody może wypłukać nasiona lub ściągnąć szkodniki (ślimaki – aby temu zapobiec można zastosować odpowiedni środek). Trawnik podlewamy drobnym rozproszonym strumieniem. Gdy nie mamy czasu warto zaopatrzyć się w zraszacz.
Trawa wschodzi w różnym czasie, wszystko zależy od użytej mieszanki nasion. Najczęściej pierwsze oznaki wegetacji pojawiają się po 2-3 tygodniach. Pierwsze koszenie można przeprowadzić gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm. Należy ją przyciąć do wysokości 5-6 cm, po koszeniu należy trawę ubić tak aby korzenie miały lepszy kontakt z glebą. Kolejne koszenia należy przeprowadzać regularnie gdy trawa podrośnie o 1/3 długości.

Po drugim koszeniu należy rozpylić selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych trawników. Po 4-5 koszeniach należy rozpylić środek do zwalczania chwastów dwuliściennych
Wiosną Kosimy trawnik raz w tygodniu, latem średnio co 15 dni, na jesieni – do końca września – raz w tygodniu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na początku listopada. Powinno być ono nieco dłuższe (zostawiamy źdźbła o wysokości 5-6 cm), tak aby trawa mogła zmagazynować energię na zimę.
Nie należy kosić mokrego trawnika, po przycinaniu należy zebrać wszystkie pozostałości. Zapobiegnie to tworzeniu się próchnicy i rozrostowi mchu.

Pielęgnacja trawnika
* Areacja- mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez nakłuwanie).
* Wertykulacja – pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna być przeprowadzana łącznie z wygrabianiem zbutwiałych szczątków roślinnych.
* Regularne koszenie, usuwanie mchów i szkodników.